Csapadékvíz elvezetés Gyalókán

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések”

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00048

Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Gyalókán

Kedvezményezett neve: GYALÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett címe: 9474 Gyalóka, Fő utca 14.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 27 500 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezetiállapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetőrendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek károshatásaitól.

Gyalóka településen nem található összefüggőnek mondható működő vízelvezető hálózat. Gyalóka Község Önkormányzata célul tűzte ki a település belterületi vízrendezését, a rendezett csapadékvíz-elvezető hálózat megépítésével. Ennek kapcsán a Fő utca teljes szakaszén a meglévő, részben eltömedékelődött átereszeket és feliszapolódott, illetve hiányzó nyílt árokszakszakaszok rendbe tétele valósul meg. A tervezési szakasz kezdete a Fő utca 43. házszám előtti árok, vége a 66. házszám előtti árok. A befogadó a Fő utca végén lévő, önkormányzati kezelésű, a beruházás során tisztítandó nyílt árok, melynek távolabbi befogadója a Szakonyi-övcsatorna.

A pályázat valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2023. március 15.